PHP Classes

File: README-BG.TXT

Recommend this page to a friend!
  Classes of Svetoslav Marinov  >  Constant Management class  >  README-BG.TXT  >  Download  
File: README-BG.TXT
Role: Documentation
Content type: text/plain
Description: Readme file (Bulgarian Version)
Class: Constant Management class
Define constant values that can be updated
Author: By
Last change:
Date: 16 years ago
Size: 2,538 bytes
 

Contents

Class file image Download
Клас constmgr - Клас за управление на константи и манипулиране стойностите им динамично.

1. Описание
2. Пример
3. За автора
4. Заключение


1. Описание
=================================

Целта на тази статия е да Ви покаже как можете да променяте стойности на константи
по време на изпълнение на Вашите скриптове. Звучи противоречиво, но е възможно,
и си има своята цена.

Класът constmgr е използва за да се дефинират стойности на константи и да им се
променя техните стойности когато разработчикът прецени.

Ето как протича процесът стъпка по стъпка:

	0) изтегляте си пакета constmgr (клас + пример) от адрес: (изисква регистрация)

		http://phpclasses.org/constmgr

	1) създавате инстанция на класа constmgr

			..............
			require_once( "constmgr.class.php" );
			$obj =& new constmgr();
			..............

	2) дефнинираме желаните константи.
		Бележка:
			1) за да можете да използвате възможността за промяна стойността на константа,
			тя трябва да се дефнира задължително с класа constmgr.

			..............
				$obj->set( "DRAGON", "DRAGON value" );
			..............

			2) не трябва да декларирате константата преди декларирането й с класа constmgr


			e.g.:
			..............
				// грешно
				define( "DRAGON", "first DRAGON value wrongly defined & wan't be changed later!" );

				$obj =& new constmgr();

				// this method call won't update the value
				$obj->set( "DRAGON", "DRAGON value" );
			..............

	3) Достъп до стойността на дефнинираната константа

			${DRAGON}

			или

			$obj->get("DRAGON");

			Бележка:
				когато правите достъп до константата по обичайния начин, тя би имала "служебна"
				стойност, която има специално значение за класа constmgr.

					// грешно
					print ("const: " . DRAGON);

					// правилно #1
					print ("const: " . {DRAGON});

					// правилно #2
					print ("const: " . $obj->get("DRAGON"));


2. Пример
=================================

пакетът съдържа пример.
3. За автора
=================================

Светослав Маринов <svetoslav.marinov@gmail.com>

Завършил е Технически Университет в гр. София специалност Електротехника.
Завършил (семестриално) Конпютърни системи и технологии към факултета за следдипломна квалификация.

грешки, коментари, подобрение са винаги добре дошли.


4. Заключение
=================================

	Когато правите достъп до константи по начина ${DRAGON} може да леко досадно,
	но в същото време имате възможността да задавате динамично стойности.

	Всичко най-добро,
	Светослав Маринов
	svetoslav.marinov@gmail.com

For more information send a message to info at phpclasses dot org.