PHP Classes

File: Locale/cs_CZ/translations.php

Recommend this page to a friend!
  Classes of kiran  >  Kanboard Gantt plugin  >  Locale/cs_CZ/translations.php  >  Download  
File: Locale/cs_CZ/translations.php
Role: Auxiliary script
Content type: text/plain
Description: Auxiliary script
Class: Kanboard Gantt plugin
Display Gantt charts in Kanboard
Author: By
Last change:
Date: 1 year ago
Size: 1,039 bytes
 

Contents

Class file image Download
<?php

return array(
   
'Sort by position' => 'T?ídit podle pozice',
   
'Sort by date' => 'T?ídit podle data',
   
'Add task' => 'P?idat úkol',
   
'There is no start date or due date for this task.' => 'Úkol nemá nastaven termín zahájení a dokon?ení.',
   
'Moving or resizing a task will change the start and due date of the task.' => 'Posunutím nebo prodlou?ením úkolu se zm?ní po?áte?ní a kone?né datum úkolu.',
   
'There is no task in your project.' => 'Projekt neobsahuje ?ádné úkoly.',
   
'Gantt chart' => 'Gantt?v graf',
   
'Gantt chart for all projects' => 'Gantt?v graf pro v?echny projekty',
   
'Gantt chart for this project' => 'Gantt?v graf pro tento projekt',
   
'Project board' => 'Projektová deska',
   
'There is no start date or end date for this project.' => 'Pro tento projekt neexistuje ?ádné po?áte?ní ani kone?né datum.',
   
'Projects Gantt chart' => 'Gantt?v graf Projekt?',
   
'Switch to the Gantt chart view' => 'P?epnout do zobrazení Ganttova grafu',
);


For more information send a message to info at phpclasses dot org.